Аз и facebook

От известно време се опитвам да охарактеризирам престоя си в Интернет и да осмисля какво и как правя. Освен задължителната поща, календар, reader и немалък брой сайтове, които […]

Read More →

Проф. дфн Исак Паси (1928-2010)

“Не е толкова странно, че книгите надживяват епохите, че понякога именно в следващата епоха те влизат по-млади и по-свежи, отколкото са били през времето на създаването им. По-странно […]

Read More →

2010

Годината на пътуванията, на промените, на концертите, на събиране на плодовете на труда ми. Надявам се да имам сили да се зарадвам на всичко, което ще чуя, да […]

Read More →

Промени

Животът се променя, ние също. Ето и как се чувствам в момента – бял лист и купища думи. Дали ще ги изпиша, а дали някой някога ще ги […]

Read More →