2010

Годината на пътуванията, на промените, на концертите, на събиране на плодовете на труда ми. Надявам се да имам сили да се зарадвам на всичко, което ще чуя, да усетя местата, които посетя и да осмисля положителното влияние на промяната.
Ще пиша все по-рядко. Не се учудвайте ако минем на режим с покани и ограничен достъп.

Честита нова година!