Промени

Животът се променя, ние също. Ето и как се чувствам в момента – бял лист и купища думи. Дали ще ги изпиша, а дали някой някога ще ги изчете?
Простотата е в това да можем да си сложим всичко в джоба и да тръгнем по пътя. Всичко останало е излишно.