Банки

JD разказва полезна “успешна история” с банки… Искам да се похваля, че използвам похвалената от него банка от юни 2007 г., когато насилствено и по принуда се отказах от услугите на Булбанк, чиито служители си позволиха да ме излъжат няколко пъти за 5 дни.
Пробвайте да си сменяте доставчика при недоволство или невъзможност да покрие изискванията ви, помага!