Foreigner

Довечера ще слушам в зала Фестивална от 20 ч.
Нямам очаквания, не знам, ще разкажа.

Засега всички гледаме тук.