Общо Събрание на СУ или образование в застой

Тези дни стана модерно да се пише за образование. Всички за това говорят – учители, стачки, синдикати, млади учени (до 35 г. 😉 ).
Както казваха едно време по Панорама – А къде сме ние?

В Капитал тази седмица водеща тема, инспирирана вероятно от настоящето Общо събрание на СУ (14.11.2007 г.) и от отминалите стачки, е “Низшето висше”. Личи, че авторите са се постарали да попрочетат, да интервюират, да съберат мнения. Личи и, че редактора не е направил нужното, за да изиска от авторите някакви заключения – заключения от типа – какво да се промени в материалната база, какво да се поправи в системата на управление и много други. Цитирани са едни вече изтъркани десет точки от невидялата свят презентация на министър Вълчев от лятото за промените в системата на висшето образование (исках да я линкна, но за съжаление е махната от сайта на МОН 🙂 , ако я намеря във файловете си ще я постна). Икономически анализатори се правят на пророци, вместо да кажат нещо ясно – висшето не е приоритет на настоящото правителство. Това правителство е оставило висшите училища на произвола, като вероятно ги изпитват в някаква измислена пазарна среда и…., който оцелее. В един филм се казваше – Може да остане само един!
Междувременно в СУ продължава да се полемизира около темите за кандидат-ректорското събрание – кой е по-пазарно ориентиран, кой ще “докара” повече чуждестранни студенти, кой нещо трето. Мускули се показват, а положението е отчайващо. В четвъртък бях на втория етаж, точно срещу Ялта – мизерия – прозорци, залепени с тиксо, смърдеж, почти тъмнина от непочистени полилеи!!! Алма матер продължава да е просто една красива сграда, сложена в рамката на величини като – кирилицата, българския дух, нечуваната ни гениалност и други все български символи!
Оказва се обаче, че и светините смърдят – или може би техните тленни останки… Контролният съвет на СУ, който е длъжен да информира Академичния съвет (Борда на СУ) и Ректора (CEO на СУ) за извършени злоупотреби, незалегнали в правилници, действия и т.н., в отчета си до Общото събрание на СУ констатира редица груби нарушения, в това число – прекалено овластяване, нечисти сделки, дейности извършвани от некомпетентни люде с нечия чужда санкция, редица злоупотреби в студентското самоуправление. Ето Отчета!
Аз като все още незавършил студент и обществено ангажиран гражданин искам отговори пред Общото събрание на СУ за всички тези нарушения, защото в цитираната по-горе незавидна ситуация на висшето в СУ ми се струва, че хората меко казано не са в час. Искам да знам какви мерки ще се вземат за намалените И от плоския данък докторантски стипендии (от 6 години стипендията е 250 лв./год.!!!), в какви мрежи и консорциуми е подготвил СУ своето участие (за да започнат да влизат малко по малко евро-пари = правила)?, как ще се върнат доказано изтеклите за несвоиствени дейности средства от студентския съвет и докога СУ ще толерира една шепа студентчета (юристи, костюмари или както там ги наричат, а да – кариеристи…) да управляват студентската автономия – над 23 000 студенти.

Нямам повече въпроси, засега!