Банки

JD разказва полезна “успешна история” с банки… Искам да се похваля, че използвам похвалената от него банка от юни 2007 г., когато насилствено и по принуда се отказах […]

Read More →