Роми vs. mangali – 2

Много добро мнение на Георги Господинов в “Дневник” от днес.

Ще продължа да развивам темата.