Батерии

Доживяхме и в нашите супермаркети и бензиностанции да има кошчета за изхвърляне на употребявани батерии. Надявах се да стане по-рано, защото законът за електронните отпадъци е в сила от средата на 2006 г., това беше едно от първите ни задължения като членове на ЕС – да сме осигурили на 1 януари 2007 г. система, чрез която да гарантираме рециклирането на голямо количество от продаваните на пазара технологични артикули – бяла техника, черна техника, електрически крушки, батерии и т.н.
Предполагам, че ножът е опрял до кокала тези дни и на т.нар. дружества за събиране и оползотворяване на отпадъците от електронно и електротехническо оборудване се е наложило да събират по няколко тона отгоре батерии (рециклирането се отчита пред МОСВ два пъти в годината), поради увеличената продажба (същото министерство определя с наредба количествата за отчет всяка година, според декларираните от фирмите пазарни дялове).
Аз винаги, когато закупувам батерии и крушки си спомням, че някой някъде ги рециклира, защото са изключително вредни за природата и досега ми беше терсене да ги изхвърлям в коя да е кофа. Мислете и вие!