Отново за Софийския университет…

Все не ми остава време да структурирам изложение за проблемите на моя Университет.
Днес в “Сега” се появи много силна статия за управлението на проф. Биолчев – 8-годишната епопея на Алма Матер.
Не съм изцяло съгласен с авторката, защото от 1999 досега проф. Биолчев е направил много неща и е спрял деградацията на СУ до някаква, зависеща от него степен.
Разбира се, всеки прави грешки, особено когато вниманието е толкова пряко насочено в него и цялото общество наблюдава критично всяка твоя стъпка.
Напълно съм съгласен, че университетите си останаха инкубатори за слабо подготвени и много политически ангажирани научни работници, които трудно разбират каквито и да е бизнес принципи, а много малко от тях са истински отдадени и на преподавателската си дейност – единственото им пряко задължение.