Бенджамин Франклин – свободата и сигурността през 18 век

He who sacrifices freedom for security deserves neither.

Мисъл на Бенджамин Франклин от 70-те години на 18 в. Когато четох новите предложения за промените в Закона за електронните съобщения се сетих за нея.
Общо взето никаква писмена комуникация няма да е тайна и лична за 1 година, ако закона влезе в сила. Не вярвам в сериозното му прилагане, съдейки по техниката, с която разполагат в Районните, но все пак е ограничение на единственото ни съкровено право – на лична и тайна кореспонденция.
За първи път се сблъсках с този феномен, когато опитах да използвам публичен интернет терминал на летището в Рим. То щеше да ме допусне безплатно до пощенската ми кутия, но ми каза, че за да използвам услугите там на летището трябва да се съглася да се снимам. Не се снимах!