Таксиметров булдог

Винаги мога да сдържа негодуванието си спрямо някаква проява на обществено място, която смятам за груба, противообществена, нечовешка. В случая с такситата имам усещането, че се наслагват елементи на нежелание за ефективна комуникация, много силно неудовлетворение и пълно противопоставяне на каквито и да е обществени и пазарни норми. *** Преди две седмици ми се наложи…

Read More