Лош пример от “Капитал”

В статия от бр. 10 на Кариери се твърдят неверни неща, които освен това са вписани в контекст, който е общоприложим. В България няма правила, обучителните фирми се възползват от това и отговорните държавни институции ще направят проверки … Примерът ми е повече от достатъчен, за да обрисува едно неприятно явление – Капитал става по-разчупен…

Read More