Краят на света или Нов свят, ама не по Холивудски…

Подобна статия може да възбуди и най-плоското въображение… Няколко милиарда години след първото събитие човечеството ще се опита да повтори взрива, за да разбере дали цялото натрупано познание през годините ще му позволи да премине отвъд измерения, да използва нови скорости (познати ни от фантастиката и анимацията), да разбере материята и да започне да я…

Read More