PRезидентски PR или бизнес “по български”

… „изразената категорична позиция от президентската институция и от вас като неин представител рефлектира негативно върху престижа на професията и върху мотивацията на всички, които я упражняват” – […]

Read More →