За Бога деца, не учете!

Капитал “учтиво” следи темите за образованието в България. Тематизират всяка стъпка на министерството на образованието и като че ли опитват да дават чужд опит. Може би през 1995 г. това би било полезно за всички – чиновници, общественост, учители.. Ние се намираме в края на първото десетилетие на XXI в. и всеки отделен човек би…

Read More

“Апатията не свършва утре!”

Много време мислих над тези думи. Не са изречени от българин, не е жив човека, убило го е обществото, същите онези лицемери, които винаги са на всяка барикада, най-отпред на всеки митинг и сборище, които първи участват в медийните скандали и раздухват това или онова. Та, убиха го човека, той имаше мечта, но го убиха…

Read More