Mинало време

Напълно занемарих блога от месец май насам. Имам много чернови и много малко време и тъй като времето няма да стане повече, ще се опитам да понапиша това-онова, за да пусна поне написаното дотук .. (какъв изказ само, ужас!?)

Основните теми, които ме вълнуваха тези месеци бяха:
– пътуванията ми;
– различните концерти;
– реформите в образованието (защо ли не се учудвам);
– бъдещите ми пътувания.

Като гледам през следващите месеци ще пиша основно за различни места, тъй че отсега си знайте като влизате тук, ще има нескопосан опит за маркетиране на малко или недобре известни места, за които искам да разкажа.

Хайде и със здраве! 🙂