Еразъм и за предприемачи

Днес (19.02.2009) официално стартира нова програма на ЕС за подпомагане на млади предприемачи “Erasmus for Young Entrepreneurs”.  Програмата предлага възможност начинаещи предприемачи да се учат от предприемач с опит, който ръководи малко или средно предприятие в друга страна от ЕС, способства за обмена на опит между начинаещи предприемачи и предприемачи с опит, улеснява достъпа до нови пазари и намирането на потенциални бизнес партньори, поощрява изграждането на мрежи между хората на бизнеса и МСП, позволява на опитните предприемачи да развиват нови търговски връзки и да научават повече за съществуващите възможности в друга страна от ЕС.

Как функционира „Еразъм” за предприемачи?
Начинаещите предприемачи пътуват до друга страна от ЕС и прекарват определен период от време, работейки заедно с опитен предприемач в неговата компания. Насочването на начинаещите предприемачи към подходящи предприемачи домакини ще бъде осъществено с помощта на посреднически организации.

Къде се кандидатства?
Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит могат да се регистрират на http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/