IMAP в Gmail

След като преди време изчетох много внимателно статията “Да превърнем Thunderbird в основен IMAP Gmail клиент”, разбрах че има смисъл да мигрирам всичката си лична кореспонденция в един […]

Read More →