Час напред

Имам два компютъра, мобилен телефон, часовници на телевизора, уредбата, стената….. Компютрите и телефона имат настройка за лятно време и се преместиха сами, останалите ги преместих аз и сега […]

Read More →