Един закон, едни доценти и още нещо ..

Юнуз Юнуз дава невероятно тълкувание на изприказваното през седмицата по повод предложения нов Закон за развитието на академичния състав. След разразилото се многословие и включването на различни (публични и непублични) гледни точки, изведнъж медиите противопоставиха БАН на университетите. От друга страна, някой, който не е наясно, подковава министъра публично да говори за два типа университети…

Read More